1
Isòtops de carboni.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops carboni del