1
Isòtops de californi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops californi del