1
Isòtops de cadmi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops cadmi del