1
Isòtops de bor.

Trobeu sinònims per a paraules com: Bor Isòtops del