1
Isòtops de bohri.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops bohri del