1
Isòtops de bismut.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops bismut del