1
Isòtops del zinc.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del zinc Isòtops zinc