1
Isòtops del terbi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops de iterbi Isòtops del terbi Isòtops terbi