1
Isòtops del ruteni.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del ruteni Isòtops ruteni