1
Isòtops del prometi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del prometi Isòtops prometi