1
Isòtops del potassi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del potassi Isòtops potassi