1
Isòtops del nitrogen.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del nitrogen Isòtops nitrogen