1
Isòtops d'oxigen.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops Isòtops d'oxigen