1
Isòtops d'indi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops Isòtops d'indi