1
Isòtops d'hidrogen.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops Isòtops d'hidrogen