1
Isòtops del criptó.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del criptó Isòtops criptó