1
Isòtops del bor.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del bor Bor Isòtops