1
Isòtops de l'or.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops d'or Isòtops de l'or