1
Isòtops de l'indi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops isòtops de l'indi