1
Isòtops de l'hidrogen.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops isòtops de l'hidrogen