1
Isòtops de l'heli.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops isòtops de l'heli