1
Isòtop de cobalt.

Trobeu sinònims per a paraules com: cobalt isòtop del