1
Isòtop del cobalt.

Trobeu sinònims per a paraules com: isòtop del cobalt cobalt isòtop