1
Línia isògona.

Trobeu sinònims per a paraules com: línia isògona