1
Invàlid.

Trobeu sinònims per a paraules com: rellevant