1
Irascibilitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: facúndia