1
Assentament humà.

Trobeu sinònims per a paraules com: Prefectura de Ioànnina unitat perifèrica de Ioànnina