1
Investigació d'operacions.

Trobeu sinònims per a paraules com: investigació