1
Zeri.

Trobeu sinònims per a paraules com: investigació zero