1
Inversió.

Trobeu sinònims per a paraules com: inversió