1
Invent.

Trobeu sinònims per a paraules com: invent inventar intent inventor vents Wincents intens