1
Iniciativa.

Trobeu sinònims per a paraules com: invectiva