1
Invariabilitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: variació invalidació