1
Uniforme.

Trobeu sinònims per a paraules com: variable