1
Nul·litat.

Trobeu sinònims per a paraules com: validesa donar una invalidesa