1
Inoperància.


Trobeu sinònims per a paraules com: futilitat utilitat intimitat