1
Persona que efectua una intervenció.

Trobeu sinònims per a paraules com: intervertir intervenir