1
Operar.

Trobeu sinònims per a paraules com: intervenció intervertir intercedir interventor interferir