1
Acció d'intervenir.

2
Teràpia.


4
Interpolació.