Trobeu sinònims per a paraules com: interval matemàtic