2
Demanar.

Trobeu sinònims per a paraules com: interpolar interrogant