1
Extrapolar.

Trobeu sinònims per a paraules com: interrogar