1
Quinta forca.

2
Part de dins d'un objecte tridimensional.
Antònims: exterior

3
Intern.

4
A l'interior.