1
Blocar.

Trobeu sinònims per a paraules com: intervertir intercedir intervenir