1
Incorporar.

2
Integrar-se.

3
Admetre.

Trobeu sinònims per a paraules com: integral internar enterrar integre reintegrar integrar-se