1
Integral curvilínia.
integral curvilínia Integral de camí Integral de línia Circulació d'un camp vectorial al llarg d'un camí

Trobeu sinònims per a paraules com: integral contorn