1
Integral curvilínia.
integral curvilínia Integral de línia Integral de contorn Circulació d'un camp vectorial al llarg d'un camí

Trobeu sinònims per a paraules com: integral Camí Pla Integral de Camp Clar