1
Entitat social que té com a finalitat l'educació formal i reglada de la població durant el període d'estudis no universitaris.

Trobeu sinònims per a paraules com: institució escolar