1
Agitador.

2
Incitador.

Trobeu sinònims per a paraules com: investigador instigar inspirador