1
Inquiridor.

2
Professió.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Inquisidors inquiridor Inquisidor general gran inquisidor